Zwrot i wymiana


ZWROT I WYMIANA


 

Przedstawiamy warunki odstąpienia od umowy oraz wymiany zakupionych towarów w sklepie wOkularach.pl

 

 


 

Odstąpienie od umowy
U nas masz aż 30 dni!

1.    Konsument może w terminie 30 (trzydziestu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż umowa uważana jest za niezawartą
2.    Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego Sprzedawcy przez Konsumenta. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na formularzu umieszczonym na stronie Sklepu,
3.    Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie jest wysyłane na adres Konsumenta wskazany przy składaniu Zamówienia,
4.    Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
6.    Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
7.   Sprzedawca wysyła zakupiony Towar ekonomicznym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.
8. Klient może zwrócić towar całkowicie za darmo, jeśli zdecyduje się zrobić to za pośrednictwem jednego z trzech dostępnych sposobów:

Darmowy zwrot kurierem DPD, tylko w przypadku, gdy w momencie składania zamówienia w bezokularow.pl zostało wybrane doręczenie również za pośrednictwem tego kuriera.

 • Wejdź na stronę: https://www.dpd.com.pl/Inne/Zwroty
 • Uzupełnij danymi formularz zwrotu dostępny na tej stronie.
 • Czekaj, aż kurier zgłosi się do Ciebie po odbiór.

Masz również możliwość dokonania zwrotu samodzielnie przynosząc przesyłkę do punktu DPD pickup (https://www.dpd.com.pl/Znajdz-Punkt-DPD-Pickup) w przypadku wyboru tej metody zwrotu musisz na miejscu podać jedynie numer zamówienia dokonanego w sklepie wokularach.pl.

Darmowy zwrot Paczkomatem inPost:

 • Kliknij w link: https://szybkiezwroty.pl/bezokularow
 • Uzupełnij potrzebnymi danymi formularz zwrotu
 • Otrzymasz potwierdzenie
 • Odbierz kod nadania poprzez email lub za pośrednictwem wiadomości SMS
 • Nadaj paczkę w wybranym Paczkomacie InPost

Darmowy zwrot Pocztą Polską:

 •  Kliknij w link: https://ezwroty.poczta-polska.pl/ i wybierz z listy wokularach.pl
 • Uzupełnij formularz zwrotu
 • Sprawdź i potwierdź swoje dane
 • List przewozowy otrzymasz na skrzynkę mailową (ważny 7 dni)
 • Nadaj przesyłkę w dowolnej placówce Poczty Polskiej

9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
10.    Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W opisanym przypadku prawo do odstąpienia nie przysługuje również Użytkownikowi nie będącemu konsumentem.
b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • oświadczenie odstąpienia: pobierz
 • pouczenie o odstąpieniu: pobierz
   

 

Wymiana

Wymiana towaru polega na zwrocie otrzymanego produkty na zasadach odstąpienia od umowy, a następnie zlożenia nowego zamówienia według nowej specyfikacji klienta.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu oraz treścia definicji Zamówienia Indywidualnego (Regulamin: §4 Zamówienia indywidualne).