Jak mierzyć PD


PD (Pupillary Distance) jest to rozstaw źrenic. Zmierzenie odległości między źrenicami obu oczu jest konieczne, aby móc wykonać idealnie dopasowane okulary korekcyjne dla pacjenta.

PD okreslane jest w mm i może zostać podana jako jedna wartość - całkowita odległość między obiema źrenicami - lyb jako dwie wartości liczone od środka optycznego nosa do jednej źrenicy oraz do drugiej źrenicy.

Rozstaw źrenic powinien być zapisany na recepcie od specjalisty, ale jeżeli specjalista nie wpisał Tobie tego parametru, to bez wiekszego problemu można go zmierzyć samodzielnie lub z pomocą innej osoby.

 

 

Jak zmierzyć PD?

Rozstaw źrenic możesz zmierzyć samodzielnie lub z pomocą drugiej osoby za pomocą linijki (linijka i instrukcja do pobrania w powyższym linku). To bardzo proste, nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu, aby zmierzyć PD.

Jak to zrobić samodzilenie?

  • Stań przed lustrem w odległości około 30 cm
  • Przyłóż wyprostowaną linijkę tuż pod swoimi oczami
  • Przysłoń jedno oko, patrz na odbicie odsłoniętego drugiego oka (PD do dali) lub na czubek nosa (PD do bliży)
  • Odczytaj z linijki odległość od środka źrenicy otwartego oka do środka nosa
  • Analogicznie postępuj z drugim okiem

 

Jak to zrobić z pomocą drugiej osoby?

  • Stań naprzeciw osoby, której mierzysz PD, na odległość wyciągniętej ręki, tak, aby Wasze oczy były na jednakowej wysokości
  • Przyłóż prostą linijkę tuż pod oczami badanego
  • Przysłoń swoje lewe oko i poproś osobę mierzoną, aby patrzyła w Twoje odsłonięte prawe oko (PD do dali) lub na czubek nosa (PD do bliży)
  • Odczytaj z linijki odległość od środka źrenicy lewego oka badanego do środka nosa
  • Analogicznie postępuj z drugim okiem